Filmklip fra Boesdal den 2/8-08

Simon prøve 1

Allan prøve 1

Simon prøve 2

Allan prøve 2

Triumph prøve 1

John Prøve 2

Per prøve 1

Frikadelle Søren Prøve 1

John prøve 1